Η Παρηγορητισσα και ο γυρω χωρος αλλαζουν θεαματικα!

Έχουν ξεκινήσει τα έργα τη διαμόρφωση και ανάδειξη της Παρηγορήτισσας και της γύρω περιοχής. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 2.072.362,36 ευρώ, χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ (ΠΕΠ Ηπείρου). 

Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν έχουν ως εξής:

Η περιοχή μετατρέπεται σε ζώνη ήπιας κυκλοφορίας.

Γίνεται αντικατάσταση των υφιστάμενων πλακοστρώσεων με νέες.

Αυξάνεται η φύτευση και οι δενδροφυτεύσεις.

Αναβαθμίζεται ο ηλεκτροφωτισμός με τοποθέτηση φωτιστικών led.

Διαμορφώνονται οριοθετημένες θέσεις στάθμευσης.

Γίνονται διαπλατύνσεις πεζοδρομίων για την απρόσκοπτη κίνηση ΑμεΑ και επίστρωση με ειδικές πλάκες για την όδευση τυφλών.

Δημιουργούνται τρεις νέες θέσεις στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων στην Παρηγορήτισσα.

Ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης, επιβλέποντας τα έργα δήλωσε:

«Ένα σημαντικό έργο που σε συνδυασμό με την ανάπλαση του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου  (open mall) θα αλλάξει την εικόνα του κέντρου της πόλης μας».