Άρτα -Κορωνοϊός: Ανατροπή στο σχέδιο εμβολιασμούΑνατροπή στα σχέδια εμβολιασμού της κυβέρνησης. Από πληροφορίες αλλά και από

 

μαρτυρίες ηλικιωμένων στον νομό Άρτας που λαμβάνουν μηνύματα για να μεταβούν στο

νοσοκομείο της Άρτας για να εμβολιαστούν συμπεραίνουμε ότι οι εμβολιασμοί

μεταφέρονται πλέον στα νοσοκομεία από τα 1.018 εμβολιαστικά κέντρα που είχαν

δημιουργηθεί Η μεταφορά κρίθηκε απαραίτητη λόγω έλλειψης προσωπικού στα Κέντρα

Υγείας αλλά και επειδή ο εμβολιαζόμενος μπορεί να παρουσιάσει αλλεργικές αντιδράσεις ή

άλλες παρενέργειες που μόνο στο νοσοκομείο μπορεί να αντιμετωπισθούν.