ΑΡΤΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ

Σε δημοπρασία είναι η μελέτη για τη βελτίωση της ασφάλειας της Εθνικής οδού που περνά από την Άρτα και άλλα επικίνδυνα οδικά σημεία της περιοχής. Η μελέτη έχει προϋπολογισμό 146.763,24 ευρώ και χρηματοδοτείται από τον Δήμο Αρταίων.

Στη μελέτη Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας Περιφερειακής Οδού Άρτας θα περιλαμβάνονται τρία αντικείμενα: Μελέτη Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας, Τοπογραφική Αποτύπωση και Επίλυση προβλημάτων οδικής ασφάλειας.

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέχρι την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2022

Για πληροφορίες στο www.arta.gr, στην κατηγορία Εφημερίδα της Υπηρεσίας – Προκηρύξεις.