ΑΡΤΑ:ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Ν. ΑΡΤΑΣ

Για τον Δήμο Άρτας δείτε το ''πόθεν έσχες'' του Χ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ

https://www.hellenicparliament.gr/userfiles/pothen/xrhsh2021_etos2022/TSIROGIANNIS_CHRISTOS_2636374_2022.pdf

Για τον Δήμο Γεωργίου Καραισκάκη δείτε το ''πόθεν έσχες'' του Π. ΜΙΓΔΟΥ

https://www.hellenicparliament.gr/userfiles/pothen/xrhsh2021_etos2022/MI...

Για τον Δήμο  Κεντρικών Τζουμέρκων δείτε το ''πόθεν έσχες'' του Χ. ΧΑΣΙΑΚΟΥ

https://www.hellenicparliament.gr/userfiles/pothen/xrhsh2021_etos2022/CH...

Για τον Δήμο Νικολάου Σκουφά δείτε το ''πόθεν έσχες'' της  Ρ. ΒΑΒΕΤΣΗ

https://www.hellenicparliament.gr/userfiles/pothen/xrhsh2021_etos2022/BA...