ΑΡΤΑ:ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ''ΜΑΥΡΟ ΑΚΑΝΘΩΔΗ ΑΛΕΥΡΩΔΗ''

Θέμα: Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος παραγωγών εσπεριδοειδών στην Άρτα, οι
καλλιέργειες των οποίων έχουν πληγεί από το έντομο “μαύρος ακανθώδης αλευρώδης”

Οι παραγωγοί εσπεριδοειδών στην Άρτα βρίσκονται σε απόγνωση τόσο από την
ακαρπία λόγω της μεταβολής των καιρικών συνθηκών όσο και από την εξάπλωση του
«μαύρου ακανθώδη αλευρώδη» στις καλλιέργειες εσπεριδοειδών, με αποτέλεσμα να
χάνονται τόσο η παραγωγή τους όσο και τα δένδρα τους.
Η παρουσία του «μαύρου ακανθώδη αλευρώδη των εσπεριδοειδών» είχε επιβεβαιωθεί
από την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Άρτας, η οποία κάλεσε
τους παραγωγούς ατομικά να πάρουν τα απαραίτητα μέτρα αντιμετώπισής του.
Οι παραγωγοί εσπεριδοειδών, προχώρησαν μόνοι σε εντατικά μέτρα προστασίας
κάνοντας συνεχείς μηνιαίους ψεκασμούς με πανάκριβα εντομοκτόνα σκευάσματα. Παρ όλα
αυτά δεν μπόρεσαν τελικά να ανακόψουν τις αρνητικές επιπτώσεις του «μαύρου
ακανθώδη αλευρώδη» με αποτέλεσμα η ζημιά να είναι ανυπολόγιστη και ένα μεγάλο
ποσοστό έως και το 50% της παραγωγής να έχει χαθεί.
Όσο για το πρόγραμμα του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, το οποίο είχε
εξαγγελθεί από το ΥΠΑΑΤ, με σκοπό να εισαχθούν κατάλληλα υμενόπτερα παρασιτοείδη
για τη βιολογική αντιμετώπιση του εντόμου, δεν έχει μέχρι σήμερα ξεκινήσει η εφαρμογή
του.
Παράλληλα, το Μπενάκειο έχει εκδώσει έναν οδηγό ελέγχου των καλλιεργειών και
αντίστοιχη μεθοδολογία, που απευθύνεται στους φυτοϋγειονομικούς επιθεωρητές. Ο
έλεγχος του παρασίτου στις καλλιέργειες απαιτεί συνεχείς επισκοπήσεις, ιδιαίτερα την
περίοδο Μάιο – Οκτώβριο, ώστε να εντοπίζονται τα προσβεβλημένα δέντρα και να
πραγματοποιούνται κατάλληλες επικουρικές ενέργειες καταπολέμησης, όπως είναι το
κλάδεμα των κλαδιών με τη νόσο και η καύση τους. Ωστόσο, όλες οι κυβερνήσεις και οι
περιφερειακές αρχές που πέρασαν τα τελευταία 10 χρόνια φρόντισαν να μειώσουν το
προσωπικό των κρατικών γεωτεχνικών υπηρεσιών, με αποτέλεσμα να υπάρχει
αντικειμενική αδυναμία υλοποίησης ακόμα και αυτών των επικουρικών μέτρων.
Το μεγάλος κόστος καταπολέμησης του «μαύρου ακανθώδη αλευρώδη» έρχεται να
προστεθεί στο ήδη αυξημένο κόστος παραγωγής και στις εξευτελιστικές τιμές που
διαμορφώνουν οι μεγαλοέμποροι, με αποτέλεσμα οι παραγωγοί εσπεριδοειδών να
βρίσκονται μπροστά σε μεγάλα οικονομικά αδιέξοδα. Ταυτόχρονα, ο κανονισμός του ΕΛΓΑ,
που έχουν διατηρήσει όλες οι κυβερνήσεις, δεν προβλέπει αποζημίωση για ζημιές από τον
“μαύρο ακανθώδη αλευρώδη”.
ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός, σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβεί η κυβέρνηση για:
- Την αντιμετώπιση του εντόμου.
-Την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος και τη στήριξη των παραγωγών
εσπεριδοειδών.

Οι Βουλευτές
Έξαρχος Νίκος
Παπαναστάσης Νίκος
Μανωλάκου Διαμάντω