ΑΡΤΑ:Η ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ

Η ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ

Διαβάστε παρακάτω:

Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, μένει με 2 γιατρούς! Παρά τις εκκλήσεις και τις
προειδοποιήσεις των εργαζομένων, η διοίκηση του νοσοκομείου, η ΥΠΕ και το
Υπ. Υγείας δε φρόντισαν για τίποτε.
Ούτε γραμμή δεν ξέφυγαν από την πολιτική κυβέρνησης-ΕΕ, που περιλαμβάνει
μόνο κόφτες για τις ανάγκες του λαού και στο χώρο της υγείας. Υποβάθμιση,
επακόλουθη ιδιωτικοποίηση μέσω ανάθεσης των υπηρεσιών του νοσοκομείου
στον ιδιωτικό τομέα (σίτιση, καθαριότητα, απεικονιστικός έλεγχος, μονάδες
τεχνητού νεφρού, απογευματινά επί πληρωμή χειρουργεία, ιδιώτες γιατροί σε
παροχή υπηρεσιών και νοσοκομειακοί γιατροί με δυνατότητα άσκησης ιδιωτικού
έργου) και βαθύτερα το χέρι στην τσέπη για εργαζόμενους και συνταξιούχους για
την κάλυψη των αναγκών τους στην υγεία. Πρόσφατο παράδειγμα η εκ νέου
αυξήσεις που προαναγγέλθηκαν σε πολλές κατηγορίες φαρμάκων.
Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο εμπαιγμός που θα μεταφραστεί σε
εντέλλεσθε με μετακινήσεις γιατρών από άλλα νοσοκομεία για να δημιουργήσει
κι άλλα προβλήματα, η υπερεφημέρευση του προσωπικού και εν τέλει οι
κίνδυνοι της υποβαθμισμένης περίθαλψης για τους ασθενείς. Αυτό θα είναι το
έργο για άλλη μια φορά! Αυτό είναι το «νέο» ΕΣΥ! Κοστολογημένο, κομμένο και
ραμμένο στα μέτρα της αγοράς! Με την επιστήμη κακοποιημένη στη γωνία και
τις ανάγκες των ανθρώπων στο καλάθι των αχρήστων, ενάντια στις
επιστημονικές δυνατότητες της εποχής μας.
Απέναντι στη νέα αυτή δυσμενή εξέλιξη για νοσοκομείο μας απαιτούμε εκ νέου: 
 Την συνεχή ενημέρωση όλου του λαού της περιοχής για τη λειτουργία του
νοσοκομείου. Είναι ζήτημα που αφορά άμεσα τη ζωή και την υγεία όλων.
 Την άμεση κάλυψη των αναγκαίων θέσεων προσωπικού για τη λειτουργία
της ΜΕΘ.
 Την κάλυψη όλων των απαραίτητων θέσεων σε άλλα τμήματα του
νοσοκομείου που διαχρονικά υπάρχουν ελλείψεις.