ΑΡΤΑ:ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΨΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ.

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου η σύσκεψη των φορέων που συγκάλεσε το
Επιμελητήριο Άρτας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου με θέμα συζήτησης την
τοποθέτηση πινακίδων για την απαγόρευση της διέλευσης φορτηγών άνω των 3,5 τόνων από
την παλαιά εθνική οδό Ιωαννίνων-Άρτας και τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει αυτό στην τοπική
επιχειρηματικότητα, με σκοπό την εύρεση και εξέταση εναλλακτικών λύσεων για να εξασφαλιστεί
η ευημερία όλων των ενδιαφερόμενων μερών.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχη Άρτας, κ. Βασίλειος Ψαθάς, ο Δήμαρχος Αρταίων
κ. Χριστόφορος Σιαφάκας, ο Αντιδήμαρχος Αρταίων Καθημερινότητας-Συντονισμού δράσεων –
Εξυπηρέτησης του Πολίτη & Πολιτικής Προστασίας κ. Μιχαήλ Κοτσαρίνης, ο Πρόεδρος του
Επιμελητηρίου Ιωαννίνων κ. Ευθυμίος Χρυσοστόμου, ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Άρτας
και Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Άρτας, κ. Δημήτριος Χουλιάρας, Ο Πρόεδρος της Ένωσης
Βιοτεχνών Επισκευαστών Αυτοκινήτων & Μηχανημάτων Ν. Άρτας κ. Ευάγγελος Ντούβαλης και ο
Γενικός Γραμματέας της Ένωσης, κ. Γιώργος Τσέλιγκας, ο Πρόεδρος του Σωματείου Ιδιόκτητων
Φορτηγών Αυτοκινητιστών ΔΣ Άρτας, κ. Κωνσταντίνος Κομιώτης, επαγγελματίες της περιοχής
καθώς και εκπρόσωποι τοπικών επιχειρήσεων.
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, κ. Ιωάννης Γκολομάζος ανέφερε ότι το τελευταίο διάστημα στο
Νομό “ξεφυτρώνουν” πινακίδες όπου απαγορεύουν τη διέλευση των αυτοκινήτων πάνω από 3,5
τόνους, ανεξέλεγκτα και χωρίς ενημέρωση και συγκεκριμένο σχεδιασμό, με αποτέλεσμα να
δημιουργείται σύγχυση στους οδηγούς και καθυστερήσεις στις παραλαβές και παραδόσεις των
εμπορευμάτων και κατ΄ επέκταση στην αύξηση του κόστους των επιχειρήσεων. Παρατηρήθηκαν
αρκετές περιπτώσεις όπου τα φορτηγά των επιχειρήσεων παγιδεύτηκαν στο δρόμο χωρίς να
γνωρίζουν οι οδηγοί από που θα πρέπει να πάνε καθώς αν γίνει το παραμικρό ατύχημα θα
δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα. Άλλα προβλήματα που έρχονται να προστεθούν στην ήδη
δυσοίωνη αυτή κατάσταση για τις επιχείρησης είναι η επιβολή προστίμων μεγάλης αξίας και η
απαίτηση έκδοσης ειδικής άδειας από την Αθήνα και όχι σε τοπικό επίπεδο. Πρέπει άμεσα να
βρεθεί λύση για την ασφαλή λειτουργία των επιχειρήσεων της περιοχής.
Ο Νόμος, ο οποίος λέγεται ότι εφαρμόζεται είναι πολύ παλιός, έχει αρκετές ασάφειες οπότε και
χρήζει αλλαγών
(π.χ. εναλλακτικά δίκτυα κ.α.). Θα πρέπει όλοι μαζί φορείς και επαγγελματίες να διαμαρτυρηθούμε στο Υπουργείο
για την κατάσταση αυτή και να προτείνουμε αλλαγές στη κείμενη νομοθεσία του συγκεκριμένου
ζητήματος.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Αντιπερειάρχης Άρτας, κ. Βασίλειος Ψαθάς, ο οποίος ανέφερε ότι
υπάρχει από παλιά σχετικός νόμος, ο οποίος ενεργοποιήθηκε τώρα από το Υπουργείο Υποδομών
χωρίς να ερωτηθεί η Περιφέρεια. Η Περιφέρεια θα κάνει ενέργειες για την τροποποίηση του
σχετικού νόμου και την προσαρμογή του στις πραγματικές συνθήκες της περιοχής.
Στη συνέχεια το λόγο πήραν οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με
τις απαγορεύσεις και ανέφεραν συγκεκριμένα τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στις
επιχειρήσεις τους ως απόρροια του γεγονότος αυτού. Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων,
κ. Ευθυμίος Χρυσοστόμου, ανέφερε ότι το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν και στα Ιωάννινα για
αυτό και θα πρέπει η Περιφέρεια να κινηθεί άμεσα προς την τροποποίηση του Νόμου και την
αντιμετώπιση των κρίσιμων αυτών ζητημάτων.


Τέλος, επειδή επισημάνθηκαν πολλά προβλήματα από τους παρευρισκόμενους στη Μελέτη
εφαρμογής του σχετικού Νόμου που δυσκολεύουν τις επιχειρήσεις για τη μεταφορά των
προϊόντων στην εγχώρια ή/και διεθνή αγορά αποφασίστηκε άμεσα να μελετηθούν και να
καταγραφούν οι περιπτώσεις αυτές, έτσι ώστε όλοι μαζί οι φορείς (Περιφέρεια, Δήμοι,
Επιμελητήρια, Σύλλογοι & εκπρόσωποι επιχειρήσεων και επαγγελματιών) να απευθυνθούμε στο
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με σκοπό την τροποποίηση της Μελέτης του σχετικού
Νόμου προς προσαρμογή στις πραγματικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή και φυσικά
προς όφελος της εξυπηρέτησης και όχι της δυσκολίας των επιχειρήσεων του τόπου.