ΑΡΤΑ:ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΓΕΤΟ

Ανακοινώνεται ότι από  6 Φεβρουαρίου 2024 και για τις επόμενες 10 ημέρες, οι
παραγωγοί που υπέστησαν ζημιές από τον παγετό, μπορούν να υποβάλλουν τις δηλώσεις
τους στους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ.

Ετικέτες ΠΑΓΕΤΟΣ Άρτα