ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΆΡΤΑΣ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2023, η ενημερωτική εκδήλωση του  Επιμελητηρίου Άρτας σε συνεργασία με τον  Σύνδεσμο Εξαγωγέων – ΣΕΒΕ για την σημασία της ιχνηλασιμότητας των τροφίμων σε όλα τα στάδια παραγωγής και διακίνησής τους, καθώς και για τη δυναμική των πιστοποιήσεων vegan-vegetarian στις εξαγωγές των ελληνικών προϊόντων.

Κατά την έναρξη της ημερίδας ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Άρτας κ. Ιωάννης Γκολομάζος χαιρέτισε την εκδήλωση, επισημαίνοντας πως πρωταρχικός  ρόλος του Επιμελητηρίου αποτελεί  η αδιάλειπτη ενημέρωση των επιχειρήσεων -μελών του και ότι στη  σημαντική αυτή εκδήλωση  με την συμμετοχή  εκπροσώπων του ΣΕΒΕ, οργανισμών και εταιριών πιστοποιήσεων, οι επιχειρήσεις  που συμμετέχουν θα ενημερωθούν για τη σημασία της ιχνιλασιμότητας των τροφίμων σε κάθε διαδικασία της εξαγωγής καθώς και το πλεονέκτημα των προϊόντων που φέρουν πιστοποιήσεις. Στη συνέχεια παρουσίασε τους ομιλητές.

Την παρουσίαση των εξαγωγικών επιδόσεων των επιμέρους Περιφερειακών Ενοτήτων έκανε ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ΣΕΒΕ κ, Παναγιώτης Χασάπης, ο οποίος ξεκίνησε σκιαγραφώντας τις εξαγωγικές επιδόσεις της χώρας. Στη συνέχεια, και σύμφωνα με την αποκλειστική μελέτη του Ινστιτούτου Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών του ΣΕΒΕ για τις εξαγωγικές επιδόσεις της Ελλάδας ανά περιφέρεια και περιφερειακή ενότητα, χαρτογράφησε τη σύνθεση του εξαγωγικού μείγματος σε επίπεδο περιφέρειας και περιφερειακής ενότητας. Δίνοντας την ευκαιρία στους παρευρισκόμενους να αντιληφθούν τις υφιστάμενες συνθήκες στο εξαγωγικό εμπόριο της τοπικής οικονομίας, αναφέρθηκε εκτενώς στις ευκαιρίες που υπάρχουν στις διεθνείς αγορές και τις οποίες οφείλουν να αξιοποιήσουν οι επιχειρήσεις μέσω της συμμετοχής τους στον ΣΕΒΕ.

Το θέμα της ιχνηλασιμότητας των τροφίμων αναπτύχθηκε από τον GS1 Association Greece και συγκεκριμένα από τον κ. Δημήτρη Χρήστου, Director Market Development & τον Δρ. Γεώργιο Σαρανταυγά, Director Standards & Solutions.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής δεδομένων HellasTrace, στο πλαίσιο της ανάγκης για ψηφιακά δεδομένα, εξυπηρετεί την ιχνηλάτηση των προϊόντων κατά τη διακίνησή τους σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Στόχος της είναι η καταγραφή και κοινοποίηση σε πραγματικό χρόνο δεδομένων που απαντούν στα ερωτήματα “Τι, Πού, Πότε και Γιατί” για συγκεκριμένα γεγονότα, εξασφαλίζοντας διαφάνεια στην ιχνηλασιμότητα προϊόντων (παραλαβή, ανάκληση, αποστολή, συσκευασία, επιστροφή, κ.ά.), αποτελεσματικότητα στην κοινοποίηση δεδομένων σχετικά με τη διακίνηση και την κατάσταση των προϊόντων (χώρα προέλευσης, επιστημονική ονομασία είδους, λίστα πιστοποιητικών, ημερομηνία έναρξης και λήξης συγκομιδής, κ.ά.) και συνεπώς αυξημένη πληροφόρηση προς τους τελικούς καταναλωτές. Στα πλεονεκτήματα από τη χρήση της περιλαμβάνονται η καταγραφή και προέλευση πρώτων υλών και προϊόντων, η ανάδειξη διαδικασιών και σταδίων κατά την διαδρομή ενός προϊόντος στην εφοδιαστική αλυσίδα, η προστιθέμενη αξία στην επιχείρηση και τα brands αλλά και η δημιουργία αξιόπιστων ηλεκτρονικών αρχείων για χρήση σε ελέγχους ποιότητας τροφίμων. Και όλα αυτά συμβάλλουν ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε κάθε διαδικασία εξαγωγής.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Greekexports, κ. Θωμάς Βασσάρας ως αποκλειστικός πάροχος του σήματος της V-label από το 2020 στις πιστοποιήσεις vegan-vegetarian, με περιοχή ευθύνης την Ελλάδα, την Κύπρο, τις γειτονικές μας χώρες και την Αίγυπτο, τόνισε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των προϊόντων που φέρουν  τη συγκεκριμένη πιστοποίηση στις διεθνείς αγορές.

Στις σχετικές έρευνες αγοράς καταναλωτών στην Ε.Ε., αναδεικνύεται η δυναμική της αγοράς των χορτοφαγικών προϊόντων, η οποία και επεκτείνεται δυναμικά με κύριο πελάτη την πληθυσμιακή κατηγορία των ευέλικτων χορτοφάγων, που αποτελούν περίπου το 25-30% των Ευρωπαίων καταναλωτών (ανάλογα με την χώρα).

Η V-label είναι το πλέον αναγνωρίσιμο σήμα για τα vegan & vegetarian προϊόντα καθώς διαθέτει 34 licensing partners σε όλο τον κόσμο και έχει σηματοδοτημένα περισσότερα από 50,000 προϊόντα από περίπου 4000 παραγωγούς.

Στην Ευρώπη το σήμα είναι εξαιρετικά αναγνωρίσιμο (ενδεικτικά σε ποσοστό 97% στην Γερμανία σύμφωνα με μελέτες) και η τοποθέτησή του στο προϊόν ενισχύει την εικόνα του ακόμα και αν προέρχεται από άγνωστο ή μικρό παραγωγό.

Στην Ελλάδα οι πιστοποιημένοι πελάτες έχουν ήδη ξεπεράσει τους 100, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικότερων βιομηχανιών τροφίμων που διαθέτουν προϊόντα με τα σήματα της vlabel στην μικρή και μεγάλη λιανική σε όλη την χώρα, καθώς και σε περισσότερες από 50 χώρες του εξωτερικού.΄

Ακολούθησαν ερωτήσεις από το ακροατήριο και δόθηκαν οι ανάλογες απαντήσεις.