ΤΟ ΑΚΤΙΝΙΔΙΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΒΡΑΖΙΛΙΑ!

Σύμφωνα με στοιχεία από την 1η Σεπτεμβρίου 2023 έως και τα μέσα Οκτωβρίου 2023, οι εξαγωγές ακτινιδίων σε διάφορες χώρες ανέρχονται σε 10.381 τόνους έναντι 7.145 τόνων το αντίστοιχο διάστημα 2022.

Από τις ποσότητες αυτές προς Ινδία εξάχθηκαν 700 τόνοι έναντι 0 τόνων πέρσι, προς ΗΠΑ 634 τόνοι έναντι 175 τόνων, προς Καναδά 275 τόνοι έναντι 114 τόνων, προς Ισπανία 1.842 τόνοι έναντι 1.394 τόνων και προς Ιταλία 1.837 τόνοι έναντι 1.512 τόνων.

Από την 1η Νοεμβρίου 2023 το ελληνικό ακτινίδιο θα μπορεί να εξάγεται και στη Βραζιλία, καθώς ο δρόμος άνοιξε, μετά την ολοκλήρωση της διμερούς συμφωνίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με διάταγμα της Γενικής Γραμματείας Φυτοπροστασίας (SDA) – που δημοσιεύθηκε  στις 23/10/2023, στην επίσημη εφημερίδα της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Βραζιλίας – Diário de União – του Βραζιλιανού Υπουργείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας (MAPA), επιτρέπεται η εξαγωγή ελληνικών ακτινιδίων στη χώρα.

Το εν λόγω διάταγμα καθορίζει επίσης, τις φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις για εισαγωγή ακτινίδιων (Actinidia Chinensis) από την Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων και των ποικιλιών Actinidia deliciosa, Actinidia latifolia ποικιλία deliciosa και Actinidia chinensis ποικιλία deliciosa.