ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ, ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΡΕΣ ΓΙΑ ΟΦΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Άρτας Ιωάννης Γκολομάζος  προσκάλεσε  τον Αντιπεριφερειάρχη Άρτας, κ. Βασίλειο Ψαθά, τον Δήμαρχο Αρταίων, κ. Χρήστο Τσιρογιάννη  και από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων τον Κοσμήτορα της Σχολής Γεωπονίας κ. Αναστάσιο Τσίνα, τον Κοσμήτορα της Σχολής Μουσικών Σπουδών, κ. Αθανάσιο Τρικούπη και τον Κοσμήτορα της Σχολής Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών κ. Ευριπίδη Γλαβά,  σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «Απόψεις και Προτάσεις σχετικά με τη συμβολή της τοπικής κοινωνίας στην ανάπτυξη των πανεπιστημιακών σχολών που εδρεύουν στην πόλη μας», την Τρίτη 12 Απριλίου 2022 και ώρα 12:00 π.μ. στο Επιμελητήριο Άρτας (6ος όροφος).

Το Επιμελητήριο Άρτας εκπροσωπώντας το επιχειρηματικό κόσμο της περιοχής επιδιώκει, μέσα από τη συνάντηση αυτή, να καταγραφούν ανάγκες και να προταθούν ενέργειες και λύσεις, όχι σε επικοινωνιακό αλλά σε ρεαλιστικό επίπεδο, με μοναδικό στόχο το όφελος της περιοχής σε όλους τους τομείς.