Γ. ΣΤΥΛΙΟΣ: ΤΟ ΞΕΝΙΑ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ!

Στις καθημερινές συνομιλίες μου με τους πολίτες της Άρτας, μου μεταφέρεται συχνά η αγωνία τους για την αξιοποίησή του κτηρίου του Ξενία. Το αίτημα των πολιτών είναι σαφές και ξεκάθαρο. Ζητούν το Ξενία να αποκτήσει μια χρήση ξενοδοχειακή, σύγχρονη και οικονομικά βιώσιμη. Με στόχο να αποτελέσει πόλο ανάπτυξης και απασχόλησης για την πόλη μας.

Η πρόσφατη δημοσκόπηση της Κάπα Research για την εφημερίδα Παρατηρητής, κατέγραψε το γεγονός πως η πλειοψηφία των πολιτών του Νομού της Άρτας, σε ποσοστό 63%, και σχεδόν το σύνολο των κατοίκων του Δήμου Αρταίων, επιθυμούν την επαναλειτουργία του Ξενία ως ξενοδοχείου. Να επιστρέψει, δηλαδή, μετά την ανακαίνιση του, στην χρήση για την οποία σχεδιάστηκε αρχικά. Αξίζει να σημειώσω, πως η έρευνα προσφέρει ένα ακόμα χρήσιμο στοιχείο, πως το 80% των πολιτών επιθυμεί την εκ νέου κατάθεση φακέλου στο ΚΑΣ με στόχο την αλλαγή της απόφασης.

Το Ξενία, αν αξιοποιηθεί, μπορεί να αποτελέσει σημαντικό πλεονέκτημα στην κοινή προσπάθεια των τελευταίων χρόνων να καταστήσουμε την Άρτα τόπο προσέλκυσης επισκεπτών.

Η τοπική κοινωνία ζητά δράσεις και έργα αναπτυξιακά, ικανά να προσφέρουν προοπτική στην οικονομία της πόλης και να ενισχύσουν την απασχόληση. Αυτό είναι ένα αίτημα κοινό. Όλοι οι πολίτες το συμμερίζονται και το εκφράζουν. Σε αυτό το κοινό στόχο όλοι οι φορείς και οι εκπρόσωποι του τόπου οφείλουμε να είμαστε ενωμένοι και συντεταγμένοι.

Εγώ με τη σειρά μου απευθύνω επιστολή στο Δημοτικό Συμβούλιο, με την οποία καλώ να επανεξεταστεί το τωρινό πλάνο αξιοποίησης του Ξενία. Δηλαδή να αλλάξει η προτεινόμενη χρήση του κτηρίου προχωρώντας στην τουριστική του αξιοποίηση, να μετατραπεί σε Ξενοδοχείο.

Ο Δήμος, στον οποίο ανήκει το Ξενία, και το Δημοτικό συμβούλιο ως αρμόδιο, θα λάβουν τις τελικές αποφάσεις για την αξιοποίηση του. Δεσμεύομαι, επιπλέον, πως αυτές τις αποφάσεις θα τις στηρίξω και θα τις υποστηρίξω σε όλα τα επίπεδα. Αποτελεί κοινή επιδίωξη και στόχο το Ξενία να αποκτήσει τη χρήση που οι πολίτες επιθυμούν και η πόλη της Άρτας χρειάζεται.