Η ΚΟΙΤΗ ΤΟΥ ΑΡΑΧΘΟΥ ΚΑΙ Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΆΡΤΑΣ κ. ΨΑΘΑ

Η τοποθέτηση του Αντιπεριφερειάρχη Άρτας κ. Βασίλη Ψαθά, κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ηπείρου, όπου συζητήθηκε η ΜΠΕ του έργου οριοθέτησης της κοίτης του Αράχθου:

Ως Περιφερειακή Αρχή της Ηπείρου, πείσαμε την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου που εκπονούσε τη μελέτη, να υιοθετήσει το σενάριο της 100ετίας και όχι το σενάριο της 1000ετίας στην περίοδο επαναφοράς πλημμύρας, σενάριο όπου ήταν εγκλωβισμένες για πολλά χρόνια οι τοπικές αρχές και η τοπική κοινωνία στην Άρτα. Το σενάριο της 1000ετίας προέβλεπε υπερβολικά μεγάλο κόστος κατασκευής και οδηγούσε σε φαραωνικούς προϋπολογισμούς. Τα έργα που θα γίνουν με το σενάριο της 100ετίας, είναι η πιο συνήθης πρακτική κατασκευής αντιπλημμυρικών σ’ όλη την Ευρώπη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα υπάρχει και στην Ελλάδα, στην περίπτωση του Κηφισού.

Ο κ. Ψαθάς εξέφρασε τη σύμφωνη γνώμη του για τη ΜΠΕ, με τα εξής ερωτήματα – προβληματισμούς και προτάσεις:

α). Θα πρέπει να υπάρξει ειδική μελέτη στο σημείο που ταυτίζονται-εφάπτονται, το ρέμα Μπούση και ο προτεινόμενος κλειστός αγωγός, δεδομένου ότι η διευθέτηση του ρέματος Μπούση, θα γίνει από την Περιφέρεια Ηπείρου νωρίτερα από την κατασκευή της σήραγγας που προβλέπει η μελέτη.

β). Επειδή η προβλεπόμενη μελέτη αναφέρει δύο κλειστές παράλληλες σήραγγες που θα διέρχονται από το στρατόπεδο Παπακώστα, (δηλαδή εντός του οικοπέδου που έχει παραχωρηθεί στην Περιφέρεια Ηπείρου για την κατασκευή Διοικητηρίου) κι επειδή πιθανό να υπάρχει και πρόβλημα στατικότητας στο υπάρχον κτίριο, προτείνουμε το εξής: αν επιλεγεί το σενάριο των δυο κλειστών αγωγών, ο ένας αγωγός να διαπερνά το στρατόπεδο Παπακώστα και ο άλλος αγωγός να διέρχεται εντός όμορης Δημοτικής έκτασης.

γ). Σύμφωνα με την προτεινόμενη μελέτη, δεν προβλέπονται έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης, από το Γλυκόρριζο έως το Νεοχώρι, παρά μόνο βελτίωση των ήδη υφιστάμενων αναχωμάτων. Πλην όμως, αναχώματα αυτή τη στιγμή δεν υφίστανται, για διάφορους λόγους. Τα αντιπλημμυρικά έργα και η οριοθέτηση, θα μας υποδείξουν τα ακριβή γεωγραφικά όρια της κοίτης του ποταμού. Είναι ζωτικής σημασίας να προταθούν συγκεκριμένα έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης αυτής της περιοχής, που είναι η πλέον ευάλωτη, όπως μας έδειξαν πρόσφατες πλημμύρες (πχ 2015).

Οι παραπάνω τρεις προτάσεις είναι τεχνικής φύσης και ζωτικής σημασίας για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Άρτας και του κάμπου.

Ασφαλώς είμαστε θετικοί στην υλοποίηση της μελέτης και των έργων κι έχει σημασία για μας να οριστικοποιηθούν οι μελέτες και ο προϋπολογισμός και να ενταχθούν όσο γίνεται πιο σύντομα σε χρηματοδοτικά εργαλεία των Υπουργείων.