Ο Γ.ΣΤΥΛΙΟΣ ΣΤΗΝ 63η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ

Ο Γιώργος Στύλιος στην 63 η Ολομέλεια του Οργανισμού
Οικονομικής Συνεργασίας των Χωρών του Ευξείνου Πόντου

Στην 63 η Ολομέλεια της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης των Χωρών του
Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου συμμετείχε ο
Γιώργος Στύλιος. Ο Βουλευτής Άρτας της ΝΔ, μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της
αντιπροσωπείας της Ελλάδας βρέθηκε στα Τίρανα της Αλβανίας το διάστημα
13 με 15 Μαΐου για να μετάσχει στις εργασίες του Οργανισμού.
Με έμφαση στα θέματα της ασφάλειας και την ανάπτυξη της ευρύτερης
περιοχής της Βαλκανικής και της Ανατολικής Μεσογείου, η Ολομέλεια έδωσε
την ευκαιρία στις δεκατρείς (13) χώρες του Οργανισμού αλλά και σε
εκπροσώπους των δεκατριών (13) χωρών-παρατηρητών να ανταλλάξουν
απόψεις. Κυρίως, όμως, να εστιάσουν σε κοινές δράσεις και στην ανάπτυξη
συνεργειών στους τομείς των επενδύσεων και του εμπορίου ανάμεσά τους.
Η επένδυση στην καινοτομία, αλλά και στην αναβάθμιση των ικανοτήτων και
των προσόντων των εργαζομένων ως θεμέλια οικονομικής ανάπτυξης αλλά
και η «πράσινη» μετάβαση της οικονομίας, απασχόλησαν ιδιαίτερα τις
εργασίες του Οργανισμού.
Μάλιστα, ο Γιώργος Στύλιος ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Κοινοβουλίου
στην επιτροπή Οικονομικών και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Οργανισμού
στην τοποθέτησή του υπογράμμισε τις πολιτικές της Ελληνικής Κυβέρνησης
στον τομέα της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και της
απελευθέρωσης της Αγοράς. Δράσεις που αποδίδουν, όπως σημείωσε, με
αποτέλεσμα σήμερα η Ελλάδα να είναι ανάμεσα στις κορυφαίες Χώρες
παγκοσμίως τόσο στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, όσο και στην
προσέλκυση ξένων επενδύσεων σε αυτόν τον τομέα.
Μια εθνική στρατηγική της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη που
διασφαλίζει την ενεργειακή ασφάλεια και αυτονομία της Πατρίδας μας και
ενισχύει την οικονομική συνεργασία με τις Χώρες της Περιοχής. Κλείνοντας
την τοποθέτησή του ο κ. Στύλιος, υπογράμμισε τη σημασία του Οργανισμού
Οικονομικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου. Τονίζοντας πως: «με
πυλώνα το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και με ειλικρινή διάθεση για
συνεργασία οι Χώρες της περιοχής μπορούν να χαράξουν μια κοινή
πορεία ευημερίας, ανάπτυξης και ειρήνης »