ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΑΡΤΑΣ: ΝΑΙ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

Στα πλαίσια της συνάντησης στην πόλη μας των στελεχών της Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων Διανομής Αερίου Α.Ε (ΔΕΔΑ) με τα Υπηρεσιακά Στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με θέμα τη δημιουργία υποδομών υποδοχής φυσικού αερίου στην πόλη της Άρτας, η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ν. Άρτας δηλώνει υπέρ της έλευσης του φυσικού αερίου, όπως και κάθε μορφής ενέργειας, καθώς αυτή θα αποφέρει οφέλη στην τοπική κοινωνία και οικονομία.

 

Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. της ΟΕΒΕ Άρτας