ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Γ.ΣΤΥΛΙΟΥ: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER/ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)»

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Η Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου - Αμβρακικού Α.Ε. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ) σε συνεργασία με την ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 και το Επιμελητήριο Άρτας διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα σχετικά με την υποβολή σχεδίου Τοπικού Προγράμματος της ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α.  Η ενημέρωση αποτελεί μέρος της διαβούλευσης με τους αντιπροσωπευτικούς φορείς της περιοχής αλλά και τον τοπικό πληθυσμό για την Επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων στο Πλαίσιο : της Παρέμβασης Π3-77-4.1: «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER/Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027».

Πρόγραμμα που τελεί υπό την εποπτεία του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γιώργου Στύλιου, ο οποίος θα παρευρεθεί και στην εκδήλωση.

Η ημερίδα θα λάβει την Παρασκευή 24-02-2023 και ώρα 12:00 στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Άρτας.

                                                          

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Γ.ΣΤΥΛΙΟΥ: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER/ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)»

 

Για την ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α

  

     Γιώργος Άρμπυρος

    Γενικός Διευθυντής