ΤΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΆΡΤΑΣ ΧΑΝΟΥΝ ΤΟ ΕΣΠΑ

Δε φαίνεται πλέον πιθανή έγκαιρα η δημοπράτηση των αντιπλημμυρικών έργων για την Άρτα και την οριοθέτηση του Αράχθου κατά τη νέα προγραμματική περίοδο.

Τα έργα με προϋπολογισμό άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ και πρόσφατα η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εγκρίθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο Άρτας και την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ηπείρου και έτσι δημιουργήθηκαν βάσιμες ελπίδες για σταδιακή δρομολόγηση των έργων αυτών.

Όμως, όπως φαίνεται, τα έργα είναι σχεδόν αδύνατο να χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ 2021-2027, καθώς το Υπουργείο Υποδομών δίνει παράταση για την ολοκλήρωση και την παράδοση της μελέτης μέχρι και τον Ιούλιο του 2024!

Να επισημάνουμε πως η μελέτη ξεκίνησε από το 2019.

Άρα τα έργα δεν έχουν καμία τύχη καθώς τα κονδύλια του ΕΣΠΑ θα έχουν ήδη δεσμευτεί.

Δείτε παρακάτω την απόφαση για την παράταση της μελέτης από το ΔΙΑΥΓΕΙΑ:

https://diavgeia.gov.gr/doc/60%CE%920465%CE%A7%CE%98%CE%9E-%CE%A4%CE%A7%CE%97?inline=true