ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΕΓΥΛ ΑΡΤΑΣ

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2022,

ώρα 10 π.μ. στο συστεγαζόμενο συγκρότημα του ΕΠΑ.Λ. Άρτας θα πραγματοποιηθούν τα

εγκαίνια του νεοϊδρυθέντος Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.)

Άρτας.

Η ίδρυση αυτής της μονάδας ήταν ένας από τους στόχους του στρατηγικού σχεδιασμού

2020-2023 της Δ.Δ.Ε. Άρτας. Αρωγός των προσπαθειών υπήρξε ο Δήμος Αρταίων, ο οποίος

στήριξε την πρότασή μας στο Υ.ΠΑΙ.Θ αναφορικά με τις λειτουργικές δαπάνες και το κτηριολογικό

ζήτημα της στέγασης.

Στην πορεία και ολοκλήρωση του έργου καθοριστική ήταν η συμβολή του Υφυπουργού

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γεώργιου Στύλιου, ο οποίος προβαίνοντας στις

απαιτούμενες ενέργειες και παρεμβάσεις ενίσχυσε την επιτάχυνση των διαδικασιών για την

ίδρυση και λειτουργία του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ. - Λ. Άρτας την τρέχουσα σχολική χρονιά.

Ουσιαστική ήταν η συνεργασία με το ΚΕΔΑΣΥ Άρτας, το οποίο διασφάλισε επιστημονικά και

προώθησε τις ενέργειές μας σχετικά με την ίδρυση του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ. - Λ.

Ο συγκεκριμένος τύπος σχολείου είναι προσαρμοσμένος στις ανάγκες μαθητών/τριών με

αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίοι/ες επωφελούνται από τα ωρολόγια και

αναλυτικά προγράμματα της συγκεκριμένης δομής και μέσα από την ακαδημαϊκή και

επαγγελματική εκπαίδευση, μπορούν να οδηγηθούν σε μεταλυκειακές δομές εκπαίδευσης και σε

ανεξάρτητη ή εποπτευόμενη εργασία στο αντικείμενο που τους ταιριάζει προσφέροντας στο

κοινωνικό σύνολο, όπως όλοι οι πολίτες.

 

Η Διευθύντρια Δ.Ε. Ν. Άρτας