ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΟ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΤΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ

Πάρθηκε η απόφαση ένταξης του έργου «Αναβάθμιση εγκαταστάσεων ύδρευσης Δήμου Βορείων Τζουμέρκων» στον Άξονα «Περιβάλλον» του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης». Η ένταξη αυτή δίνει τη δυνατότητα υλοποίησης παρέμβασης για ποιοτικότερες υπηρεσίες ύδρευσης σε κοινότητες των Δημοτικών Ενοτήτων Τζουμέρκων και Κατσανοχωρίων.

Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 4.911.314,40 ευρώ και περιλαμβάνει τρία υποέργα.  Το μεγαλύτερο (4.052.419,35 ευρώ) αφορά την αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης των οικισμών Μονολιθίου, Ποτιστικών, Βαπτιστού, Πλατανούσας, Προσηλίου, Ελληνικού, Αετορράχης και Μιχαλιτσίου, που έχουν σοβαρά προβλήματα λόγω παλαιότητας. Επίσης τους οικισμούς Βαπτιστού, Ελληνικού και Αετορράχης θα κατασκευαστούν νέες υδατοδεξαμενές, με μέγεθος 150 m3, 70 m3 και 70 m3 αντίστοιχα.

Το δεύτερο υποέργο αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας και τηλεελέγχου ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων και ελέγχου διαρροών του συστήματος ύδρευσης (852.940,20 ευρώ). Τέλος, θα δοθούν στον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων 5.954,85 ευρώ για τη σύνταξη και προετοιμασία του φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης.

«Η αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης αποτελεί ένα διαρκές στοίχημα, που η ένταξη του συγκεκριμένου έργου προς χρηματοδότηση μας δίνει τη δυνατότητα να το κερδίσουμε σε ένα μεγάλο ποσοστό. Συνεχίζουμε μεθοδικά να αξιοποιούμε κάθε δυνατή πηγή χρηματοδότησης, με στόχο να καλύψουμε όσο το δυνατόν περισσότερες ανάγκες στον μικρότερο δυνατό χρόνο», δήλωσε ο Γιάννης Σεντελές, δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων.