Η ΤΕΡΝΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ ΆΡΤΑΣ, ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Η ΤΕΡΝΑ μειοδότησε στο έργο ύδρευσης των Νομών Πρέβεζας-Άρτας-Λευκάδας με ποσοστό έκπτωσης 2,75%. Στον διαγωνισμό συμμετείχαν επίσης οι: Μυτιληναίος (1,99%), ΑΚΤΩΡ (1,50%) και ΑΒΑΞ (1%).

Πρόκειται για έργο με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αναθέτουσα Αρχή είναι το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Το κόστος του έργου ανέρχεται σε ποσό με ΦΠΑ 140 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 112,9 εκατ. ευρώ). Το συμβατικό αντικείμενο της εργολαβίας αφορά στην κατασκευή νέου δικτύου μεταφοράς πόσιμου νερού με σκοπό την αντικατάσταση του σημερινού υδραγωγείου για την εξυπηρέτηση περιοχών στις Περιφερειακές Ενότητες Άρτας, Πρέβεζας, Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας.

Η διάρκεια κατασκευής του έργου έχει οριστεί σε 40 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Αν η σύμβαση υπογραφεί μέχρι το επόμενο Φθινόπωρο, τότε τα έργα θα μπορούν να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2026.