ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ (Α/Κ) ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ, A/K ΓΑΒΡΟΛΙΜΝΗΣ, Α/Κ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Α/Κ ΑΥΓΟΥ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν τον μήνα Νοέμβριο, στην Ιόνια Οδό, και πιο συγκεκριμένα στα τμήματα του Ανισόπεδου Κόμβου (Α/Κ) Αντιρρίου και A/K Γαβρολίμνης, καθώς και Α/Κ Αυγού και Α/Κ Εγνατίας, με σκοπό την εκτέλεση εργασιών συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.

Συγκεκριμένα  την Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2023 από τις 08:00 έως και τις 20:00, θα ισχύσει ολική διακοπή κυκλοφορίας στον κλάδο προς Ιωάννινα, στο τμήμα μεταξύ του Ανισόπεδου Κόμβου (Α/Κ) Αντιρρίου και A/K Γαβρολίμνης. Ταυτόχρονα, θα ισχύσει αποκλεισμός του κλάδου εισόδου του (Α/Κ) Αντιρρίου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ιωάννινα. Κατά το ανωτέρω διάστημα, όσοι οδηγοί κινούνται με κατεύθυνση προς Ιωάννινα, θα εξέρχονται του αυτοκινητοδρόμου στον Α/Κ Αντίρριου και μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού και τη χρήση κατάλληλων προσωρινών σημάνσεων, θα επανεισάγονται σε αυτόν μέσω του Α/Κ Γαβρολίμνης.

Την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2023 από τις 08:00 έως και τις 20:00, θα ισχύσει ολική διακοπή κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα, στο τμήμα μεταξύ του (Α/Κ) Αντιρρίου και του Α/Κ Γαβρολίμνης. Ταυτόχρονα, θα ισχύσει αποκλεισμός του κλάδου εισόδου του Α/Κ Αντιρρίου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ιωάννινα και του κλάδου εισόδου του Α/Κ Γαβρολίμνης στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Αντίρριο. Κατά το ανωτέρω διάστημα, όσοι οδηγοί κινούνται με κατεύθυνση προς Ιωάννινα, θα εξέρχονται του αυτοκινητοδρόμου στον Α/Κ Αντίρριου και μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού και τη χρήση κατάλληλων προσωρινών σημάνσεων, θα επανεισάγονται σε αυτόν μέσω του Α/Κ Γαβρολίμνης. Αντιστοίχως, όσοι οδηγοί κινούνται με κατεύθυνση προς Αντίρριο, θα εξέρχονται του αυτοκινητοδρόμου στον Α/Κ Γαβρολίμνης και μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού και τη χρήση κατάλληλων προσωρινών σημάνσεων, θα επανεισάγονται σε αυτόν μέσω του Αντίρριου.

Τέλος, την Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2023 από τις 08:00 έως και τις 20:00, θα ισχύει ολική διακοπή κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα μεταξύ του Α/Κ Αυγού και Α/Κ Εγνατίας. Ταυτόχρονα θα εφαρμοστεί αποκλεισμός στον κλάδο εισόδου του Α/Κ Αυγού προς Ιωάννινα και Α/Κ Εγνατίας προς Αντίρριο. Κατά το ανωτέρω διάστημα, όσοι οδηγοί κινούνται επί της Ιόνιας Οδού με κατεύθυνση προς Ιωάννινα, θα εξέρχονται του αυτοκινητοδρόμου στον Α/Κ Αυγού και θα συνεχίζουν το ταξίδι τους προς τον προορισμό της επιλογής τους, μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού. Ακολούθως, όσοι οδηγοί, κινούνται επί της Εγνατίας Οδού και επιθυμούν να εισέλθουν στην Ιόνια Οδό με κατεύθυνση προς Αντίρριο, θα εξέρχονται της Εγνατίας Οδού στον Α/Κ Ιωαννίνων και κινούμενοι με κατεύθυνση προς Άρτα θα εισέρχονται στην Ιόνια Οδό μέσω του Α/Κ Αυγού. Τέλος όσοι οδηγοί αναχωρούν από την πόλη των Ιωαννίνων και επιθυμούν να εισέλθουν στην Ιόνια Οδό με κατεύθυνση προς Αντίρριο, θα προσεγγίζουν τον κόμβο του Αυγού μέσω της Π.Ε.Ο με κατεύθυνση προς Άρτα.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.