ΑΡΤΑ-ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΥΦΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Στο πλαίσιο της 3ης Πρόσκλησης υποβολής αιτημάτων στήριξης στο υπομέτρο 6.1 "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών", έτους 2021, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συλλέξουν τις απαραίτητες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Δήμου Νικολάου Σκουφά (www.nskoufas.gr) και συγκεκριμένα στην ενότητα «ΔΗΜΟΤΕΣ» και στην κατηγορία «Τα Νέα του Δήμου μας».

Να σημειωθεί ότι οι αιτήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ (www.ependyseis.gr) μέχρι τις 14-12-2021 αλλά σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ,  θα δοθεί παράταση στην ηλεκτρονική υποβολή.

Το ποσό ενίσχυσης για την Περιφέρεια Ηπείρου είναι 33.200.000 € και το ποσό στήριξης είναι από 35.000 € και προσαυξάνεται κατά 2.500 € εάν ο αρχηγός της γεωργικής εκμετάλλευσης έχει μόνιμη κατοικία σε ορεινή ή μειονεκτική περιοχή.

Προσαυξάνεται επίσης και άλλες 2.500 € εάν στην μελλοντική κατάσταση έχουν πτηνοτροφική παραγωγική κατεύθυνση (όχι όμως μικτή).