Ο ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ LOCKOUT TAGOUT (LOTO) ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τα οφέλη και ο σκοπός των διαδικασιών κλειδαριών και lockout tagout https://fernand.gr/27-lockout-tagout (LOTO) καλύπτουν πολλούς τομείς, από την προστασία περιουσιακών στοιχείων και πληροφοριών έως τη διασφάλιση της ασφάλειας των εργαζομένων. Η κατανόηση του ρόλου της συγκεκριμένης διαδικασίας έχει να κάνει με την σωστή λειτουργία και σταθερότητα κάθε εταιρείας στην σύγχρονη βιομηχανία και όχι μόνο.

Οι κλειδαριές περιορίζουν την πρόσβαση σε χώρους και μηχανήματα και προστατεύουν σημαντικούς πόρους από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή κλοπή. Στη φυσική ασφάλεια, οι κλειδαριές χρησιμοποιούνται για τη στερέωση θυρών, παραθύρων, ντουλαπιών ή χρηματοκιβωτίων που προστατεύουν πολύτιμα αντικείμενα ή ευαίσθητες πληροφορίες. Οι ψηφιακές κλειδαριές, συχνά με τη μορφή κωδικών πρόσβασης ή κρυπτογράφησης, χρησιμοποιούνται για την ασφάλεια ψηφιακών στοιχείων και πληροφοριών.

Τα οφέλη από την εφαρμογή αποτελεσματικών συστημάτων ασφαλείας με κλειδαριές είναι πολλαπλά. Πρώτον, παρέχουν μια αίσθηση προστασίας στους εργαζόμενους, γνωρίζοντας ότι βρίσκονται σε ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας. Δεύτερον, προστατεύουν πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών αντικειμένων από κλοπή ή ζημιά.

Από την άλλη πλευρά, οι διαδικασίες lockout tagout (LOTO), που χρησιμοποιούνται κυρίως σε βιομηχανικά περιβάλλοντα, εξυπηρετούν διαφορετικό σκοπό και έχουν άλλα πλεονεκτήματα. Έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύουν τους εργαζόμενους από επικίνδυνες παροχές ενέργειας ή από μηχανήματα και εξοπλισμό. Ο σκοπός του  lockout tagout (LOTO) είναι να αποτρέψει την απροσδόκητη εκκίνηση ή την απελευθέρωση ενέργειας από εξοπλισμό που θα μπορούσε να προκαλέσει τραυματισμό. Η διαδικασία περιλαμβάνει την απομόνωση και την απενεργοποίηση μηχανημάτων ή εξοπλισμού για να διασφαλιστεί ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει έως ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες συντήρησης ή επισκευής και μέχρι να  αφαιρεθεί η συσκευή LOTO. Είναι μια βασική διαδικασία που μειώνει τον κίνδυνο ατυχημάτων στο χώρο εργασίας και ενισχύει τη συνολική ασφάλεια των εργαζομένων. Αυτό μπορεί να λειτουργήσει θετικά στην ψυχολογία του προσωπικού και να αυξήσει ακόμα και του ρυθμούς ανάπτυξης και παραγωγής της εταιρείας, ειδικά σε αυτές που έχουν γραμμή παραγωγής προϊόντων.

Ανακεφαλαιώνοντας, ας δούμε συνοπτικά τα οφέλη από την εφαρμογή ενός συστήματος LOTO:

Ασφάλεια εργαζομένων: Το πρωταρχικό όφελος του LOTO είναι η ενίσχυση της ασφάλειας των εργαζομένων αποτρέποντας την τυχαία λειτουργία του μηχανήματος κατά τη διάρκεια σέρβις ή συντήρησης.

Συμμόρφωση με τους κανονισμούς ασφάλειας: Σε πολλές χώρες, η εφαρμογή των διαδικασιών LOTO αποτελεί νομική απαίτηση, η οποία ορίζεται από τους φορείς εποπτείας των εργαζομένων και της επιχείρησης στο περιβάλλον εργασίας. Η συμμόρφωση βοηθά στην αποφυγή νομικών ζητημάτων και πιθανών κυρώσεων και διοικητικών προστίμων.

Απρόσκοπτη και ασφαλής λειτουργία: Με την ελαχιστοποίηση των ατυχημάτων, οι διαδικασίες LOTO συμβάλλουν στη μείωση του χρόνου διακοπής λειτουργίας που προκαλείται από τραυματισμούς εργαζομένων.

Καλή φήμη: Οι εταιρείες που τηρούν τις διαδικασίες ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένου του LOTO, αντιμετωπίζονται πιο ευνοϊκά από τους εργαζόμενους,  τα στελέχη και τους πελάτες. Αυτή η συμμόρφωση πρέπει να είναι κομμάτι της συνολικής φιλοσοφίας της εκάστοτε επιχείρησης και να αποτελεί δέσμευση για την ευημερία των εργαζομένων.

Χαμηλότερο κόστος ασφάλισης: Η μείωση των ατυχημάτων μπορεί επίσης να οδηγήσει σε χαμηλότερα κόστη ασφαλίστρων που πληρώνουν κάθε χρόνο οι εταιρείες σε περίπτωση που θα συμβεί κάποια καταστροφή σε μηχάνημα ή ατύχημα σε υπάλληλο .

Ενίσχυση του ηθικού των εργαζομένων: Η γνώση ότι υπάρχουν διαδικασίες ασφαλείας ενισχύει το ηθικό και την παραγωγικότητα των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι έχουν καλύτερη ψυχολογία όταν ξέρουν ότι οι εργοδότες τους εκτιμούν και θέτουν την ασφάλειά τους ως προτεραιότητα στις διάφορες αποφάσεις που λαμβάνουν για την επιχείρηση.