Τα ''σπάσανε'' και αυτή την Ανάσταση στην Άρτα. Δείτε το video

Το έθιμο σπασίματος σταμνών (Μπότια) στην Άρτα. Πραγματοποιείτε το Μ.Σάββατο στην πρώτη Ανάσταση 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=295235235387779&ref=watch_permalink