ΑΡΤΑ:ΚΛΑΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΓΕΦΥΡΑΣ

Ο Δήμος Αρταίων ανακοινώνει την έναρξη εργασιών κλάδευσης του Ιστορικού Πλατάνου
που βρίσκεται στη Γέφυρα Άρτας. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται λόγω του φυσιολογικού
γήρατος του αιωνόβιου δένδρου και των άμεσων αναγκαίων μέτρων συντήρησης που
πρέπει να ληφθούν για τη διατήρησή του, αλλά και την ασφάλεια του κοινού.
Ο Ιστορικός Πλάτανος αποτελεί Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης, σύμφωνα με την αριθμ.
72907/4097/27-08-76 απόφαση του υπουργείου Γεωργίας, αλλά και ένα σημαντικό μέρος
του περιβάλλοντός μας. Συνεπώς, η διατήρησή του είναι προτεραιότητα για το Δήμο.
Το Ιστορικό δέντρο έχει ανάγκη άμεσης κλάδευσης ώστε να αφαιρεθεί το βάρος και ο όγκος
ξυλείας. Με την αφαίρεση των επικίνδυνων και νεκρών κλαδιών θα ελαττωθεί η
επιβάρυνση του ήδη γερασμένου κορμού του και θα αποφευχθεί ο κίνδυνος απόσχισής
του.
Οι εργασίες κλάδευσης θα πραγματοποιηθούν με προσοχή και σεβασμό προς τη φυσική
ομορφιά και την ιστορία του δένδρου.
Η διαδικασία θα εκτελεστεί υπό την παρουσία και επίβλεψη και του αρμόδιου υπαλλήλου
της Διεύθυνσης Δασών Άρτας, με την οποία η υπηρεσία Πρασίνου έχει έρθει σε
συνεννόηση και θα δώσει και τις σχετικές οδηγίες απολύμανσης.
Ο Δήμος εκφράζει τις ευχαριστίες του προς το κοινό για την κατανόηση και τη συνεργασία
του κατά τη διάρκεια αυτής της απαραίτητης διαδικασίας συντήρησης.