ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΕΙΤΑΙ ΤΟ ΙΜΑΡΕΤ!

Στη σημερινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου ενέκρινε τη δημοπράτηση του έργου: «Αποκατάσταση του Οθωμανικού Τεμένους Ιμαρέτ Άρτας και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του». Πρόκειται για το βασικό υποέργο με προϋπολογισμό 1.110.000 ευρώ και το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Από την Ο.Ε. αναδείχθηκε ο ανάδοχος του έργου της Π.Ε. Άρτας: «Συντήρηση – βελτίωση επαρχιακής οδού 4 (τμήμα Γραμμενίτσας έως Κορφοβούνι)», προϋπολογισμού € 60.000. Ανάδοχος: Ευάγγελος Φελέκης.

Το Ιμαρέτ Άρτας (τζαμί Φαΐκ πασά) .είναι το παλαιότερο καταγεγραμμένο οθωμανικό τέμενος της περιοχής της Ηπείρου, καθώς η ανέγερσή του ανάγεται στο τέλος του α΄ μισού του 15ου αιώνα.

 Οι επεμβάσεις έχουν ως στόχο την ανάδειξη της ιστορικής και αρχαιολογικής αξίας του μνημείου με την παράλληλη διάσωση της αυθεντικότητας των κτισμάτων.

Ειδικότερα προβλέπονται εργασίες που αφορούν την αποκατάσταση του εξωτερικού του Τεμένους στη μορφή που αυτό είχε κατά τη δεύτερη οθωμανική του φάση. Παράλληλα προβλέπεται η αποκατάσταση του εσωτερικού του Τεμένους στη γενική μορφή που αυτό απέκτησε μετά τη μετατροπή του σε εκκλησία, προκειμένου να λειτουργήσει ως επισκέψιμο ιστορικό μνημείο. Στις εργασίες περιλαμβάνεται και η εξειδικευμένη συντήρηση των δομικών υλικών (λίθων και κονιαμάτων) καθώς και του διακόσμου του μνημείου.

Επιπλέον προβλέπονται εργασίες στο περιβάλλοντα χώρο του μνημείου οι οποίες αφορούν στην αποκατάσταση του Βορειοδυτικού Κτηρίου στην αρχική του μορφή προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως φυλάκιο καθώς και στη δημιουργία χώρων υποδοχής και υγιεινής για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών του μνημείου στην περιοχή της εισόδου του αρχαιολογικού χώρου.

Όλες οι εργασίες που θα εκτελεστούν περιλαμβάνονται σε σχετικές ειδικές μελέτες, οι οποίες έχουν εγκριθεί από το ΥΠΠΟΑ.