Άρτα- δήμος Σκουφά: Πρόγραμμα- Συνάντηση Ολοκλήρωσης του έργου “OLIVE CULTURE”

Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στη Συνάντηση Ολοκλήρωσης του έργου “OLIVE_CULTURE” που θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Κομποτίου Άρτας την Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021 στις 10:00 π.μ.

Σημειώστε πως υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής και μέσω της πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων Zoom: https://bit.ly/34TMG85

Πρόγραμμα:

10:00 - 10:30  Εγγραφή Συμμετεχόντων.

10:30 - 10:45  Ομιλία καλωσορίσματος από την κ. Ροζίνα Βαβέτση, Δήμαρχο του Δήμου Νικολάου Σκουφά.

10:45 - 12:30 Πρόοδος της συνολικής υλοποίησης του Έργου. Σύντομη παρουσίαση του έως τώρα υλοποιημένου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου από όλους τους Εταίρους.

12:30 - 13:00 Διάλειμμα.

13:00 - 14:00 Παρουσίαση της Διαδικασίας Κλεισίματος του Έργου.

14:00 - 15:00 Ερωτήσεις - Συμπεράσματα της Συνάντησης.

Μετά τη λήξη της Συνάντησης Ολοκλήρωσης του Έργου, θα πραγματοποιηθεί τεχνική επίσκεψη στην παραδοσιακή βιοτεχνία γεωργικών προϊόντων “Philippos Flavors”, η οποία βρίσκεται στην Άρτα.