ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΤΑΣ: ΠΟΙΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ

Ο Εμπορικός Σύλλογος Άρτας σε ανακοίνωσή του αναφέρει τα παρακάτω:

Η Γενική Συνέλευση στις 27/6/22 για το καλοκαιρινό πενθήμερο επικύρωσε με ποσοστό 95% την πρόταση που πήρε τις περισσότερες υπογραφές των συναδέλφων στο γραπτό γκάλοπ (απάντησαν συνολικά 211 επιχειρήσεις )και ήταν να είμαστε κλειστά 9 Σαββατα .

Οι απαντήσει του γκάλοπ με ποσοστά :

5 Σαββατα κλειστά.             (24) 11,4 %

9 Σαββατα κλειστά.           (125) 59,20 %

Κανένα Σάββατο κλειστά (62).  29,40 %

Το ωράριο ξεκινάει από 27/6/22 μέχρι κ 28/8/22 με πρώτο Σάββατο κλειστά 2/7/22.

Μέσα στην εβδομάδα θα μοιραστεί το έντυπο πρόγραμμα .