Οταν τα υποζυγια ηταν το κυριο μεσο μεταφορας...

Όταν τα υποζύγια ήταν το κύριο μέσο μεταφοράς. Η είσοδος στην Άρτα με τις λεύκες να δεσπόζουν στα αριστερά και δεξιά της τότε εθνικής οδού Άρτας Αθήνας.

Card postal του περασμένου αιώνα!

 

από τη σύνταξη 

Ετικέτες