Όταν τα υποζύγια ήταν το κύριο μέσο μεταφοράς...Όταν τα υποζύγια ήταν το κύριο μέσο μεταφοράς. Η είσοδος στην Άρτα με τις λεύκες να δεσπόζουν στα αριστερά και δεξιά της τότε εθνικής οδού Άρτας Αθήνας.

 

Card postal του περασμένου αιώνα!